Sofa Da Italia

Sử Dụng Chất liệu da bò thương hiệu Mastroto từ Italia với chất lượng & độ bền cực cao. Bền Đẹp mãi theo thời gian. Da bò thật cực dày có tính năng ít thấm nước nên có chất lượng và khả năng chống bụi cao.

Bộ Sofa chất liệu da bò Ý SF-812

45.000.000₫ 32.000.000₫

Bộ Sofa chất liệu da bò Ý SF-L781

41.000.000₫ 35.000.000₫

Bộ Sofa chất liệu da bò Ý SF-809a

49.000.000₫ 39.000.000₫

Bộ Sofa chất liệu da bò Ý SF-800

45.000.000₫ 36.000.000₫

Bộ Sofa da chất liệu da bò Ý SF-L810

49.000.000₫ 42.000.000₫

Bộ Sofa chất liệu da bò Ý SF-S809a

35.000.000₫ 26.000.000₫

Sofa văng 4 chỗ chất liệu da bò Ý SF-S809

38.000.000₫ 31.000.000₫

Bộ Sofa chất liệu da bò Ý SF-804

58.000.000₫ 36.000.000₫

Bộ Sofa chất liệu da bò Ý SF-636

62.000.000₫ 39.000.000₫

Bộ Sofa chất liệu da bò Ý SF-L809

49.000.000₫ 39.000.000₫

Bộ Sofa chất liệu da bò Ý SF-600

42.000.000₫ 36.000.000₫

Bộ Sofa thông minh da bò ý Levante 475A

55.000.000₫ 39.000.000₫

Bộ Sofa thông minh da bò ý Levante 475

66.000.000₫ 48.000.000₫

Bộ Sofa đơn thông minh da bò Ý - Angello

60.000.000₫ 50.000.000₫

Sofa 3 chỗ thông minh da bò Ý Totoro

35.000.000₫ 29.000.000₫

Sofa 1 chỗ thông minh da bò Ý Totoro

19.000.000₫ 15.000.000₫

Bộ Sofa chất liệu da bò Ý SF-S622

48.000.000₫ 35.000.000₫

Sofa 1 chỗ thông minh 100% da bò Ý Melody

25.000.000₫ 18.000.000₫

Sofa 1 chỗ thông minh 100% da bò Ý Hanana

25.000.000₫ 18.000.000₫

Sofa đơn thông minh da bò Ý - Angelo

25.000.000₫ 18.000.000₫