Bàn ăn thông minh

Bộ bàn ăn thông minh gồm 8 ghế Ba-A646

32.000.000₫ 25.000.000₫

Bộ bàn ăn thông minh gồm 06 ghế Ba-A1160

26.000.000₫ 20.000.000₫

Bàn ăn thông minh Ba-TM01

18.900.000₫ 15.500.000₫

Bộ bàn ăn thông minh gồm 8 ghế Ba-A583

32.000.000₫ 25.000.000₫