Dòng bàn ăn xuất Nhật

Bộ bàn ăn 04 ghế xuất Nhật Ba-131WN

10.500.000₫ 8.650.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế xuất Nhật Ba-138W

13.500.000₫ 10.500.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế xuất Nhật Ba-160Wa

13.500.000₫ 11.000.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế xuất Nhật Ba-138Y

13.500.000₫ 10.500.000₫

Bộ bàn ăn 05 ghế xuất Nhật Ba-145E

9.900.000₫ 9.150.000₫

Bộ bàn ăn 04 ghế xuất Nhật Ba-145

8.500.000₫ 7.350.000₫

Bộ bàn ăn 04 ghế xuất Nhật Ba-131Y

10.500.000₫ 8.650.000₫

Bộ bàn ăn 04 ghế xuất Nhật Ba-119

7.900.000₫ 6.950.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế xuất Nhật Ba-137W

13.500.000₫ 11.000.000₫

Bộ bàn ăn 04 ghế xuất Nhật Ba-137W

10.500.000₫ 8.650.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế xuất Nhật Ba-141a

12.500.000₫ 10.500.000₫

Bộ bàn ăn 04 ghế xoay xuất Nhật Ba-149A

12.500.000₫ 9.500.000₫