Dòng bàn ăn xuất Nhật

Bộ bàn ăn 4 ghế xuất Nhật Ba-341

10.700.000₫ 7.700.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế xuất Nhật Ba-341a

14.300.000₫ 10.500.000₫

Bộ bàn ăn 04 ghế xuất Nhật Ba-131WN

10.500.000₫ 8.650.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế xuất Nhật Ba-138W

13.500.000₫ 10.500.000₫

Bộ bàn ăn 04 ghế xuất Nhật Ba-137W

10.500.000₫ 8.650.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế xuất Nhật Ba-137W

13.500.000₫ 11.000.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế xuất Nhật Ba-138Y

13.500.000₫ 10.500.000₫

Bộ bàn ăn 04 ghế xuất Nhật Ba-131Y

10.500.000₫ 8.650.000₫