Bàn ăn chữ nhật

Bộ bàn ăn 2m ghế Ba-TF10

25.000.000₫ 20.000.000₫

Bàn ăn gỗ Sồi xuất Nhật Biznoithat Ba-S02

11.000.000₫ 5.500.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế Ba-TF02

18.900.000₫ 13.900.000₫

Bộ bàn ăn 04 ghế Ba-TF09a

15.500.000₫ 13.700.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế Ba-TF09

18.500.000₫ 16.500.000₫

Bộ bàn ăn 06 ghế Ba-TF01N

12.500.000₫ 10.500.000₫