Ghế Ikea

Ghế ăn gỗ GHG-TF08Y

2.100.000₫ 1.600.000₫

Ghế ăn gỗ GHG-BE001

1.400.000₫ 1.100.000₫

Ghế ăn gỗ màu nâu GHG-TF08N

2.100.000₫ 1.600.000₫

Ghế phụ không vai GP-406W

750.000₫ 650.000₫

Ghế ăn gỗ GHG-TF08

2.100.000₫ 1.600.000₫